®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.com mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_13_link_0

Produkty

Novinky

Vyberte si z nabídky kurzů na příští rok

Terepeutům doporučujeme DNS pediatrický kurz se zkušenou instruktorkou PhDr. Marcelou Šafářovou, PhD která je certifikovanou lektorkou konceptů DNS a Vojtova reflexní lokomoce.

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře přijme do svého týmu lékaře/ lékařku s atestací v oboru RFM, nebo se zájmem o práci v obou rehabilitace a fyzikální medicína.

Kontaktní telefon:

organizační ředitelka CPM - Mgr Hana Loneková 602 350 015, primář CPM  - MUDr. Vítězslav Hradil 777 167 201

Článek v časopisu Coach (příloha deníku Sport) podrobně referuje o DNS a o úspěšném kongresu Medicína pohybového systému ve sportu.

Praha, 7. září 2018

prokazuje pozitivní efekt DNS terapie u pacientů po cévní mozkové příloze: Best Core Stabilization for Anticipatory Postural Adjustment and Falls in Hemiparetic Stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2018