®

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2017

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_15_link_0

Produkty

Novinky

DNS koncept byl představen 800 účastníkům jako hlavní téma konference v Buenos Aires a 600 účastníkům a 2000 online návštěvníkům v Nanjingu v Číně

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali DNS kurz C. Tento víkendový, čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení vyšetřovacích a terapeutických dovedností. Zkušení DNS instruktoři budou věnovat účastníkům při praxi individuální pozornost, zodpoví dotazy a praxi budou modifikovat se zaměřením na techniky dle požadavků účastníků kurzu. Součástí kurzu bude též demonstrace vyšetření a terapie pacientů s vertebrogenní, ortopedickou či neurologickou diagnózou.

Kobesova A, Kolar P Nørgaard I. Dynamic Neuromuscular Stabilization. In Rasova K ed. Neurorehabilitation of people with impaired mobility – therapeutic interventions and assessment tools