Martina absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK v Praze v roce 1999 a magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze v roce 2001. Byla studentem profesora Vladimíra Jandy a profesora Karla Lewita, se kterým později spolupracovala na klinice rehabilitace FN Motol.

Mgr. Ježková pracovala sedmnáct let na Klinice rehabilitace ve FN Motol, a to na ambulantním i lůžkovém oddělení.  Martina pracuje se širokým spektrem pacientů včetně dětí s dětskou mozkovou obrnou a centrální koordinační poruchou, dětskými i dospělými klienty se skoliózou, s neurologickými pacienty i s těhotnými a pacientkami s dysfunkcí pánevního dna které trpí funkční sterilito. Mgr. Ježková též pracuje s profesionálními i amatérskými sportovci a podílí se na tvorbě programu s cílem obnovit funkční pohybové strategie u seniorů. V roce 2018 si otevřela svou vlastní fyzioterapeutickou praxi mimo Prahu.

Od roku 2002 Mgr. Ježková vyučuje na 2. LF UK studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství. V roce 2004 se stala školitelem manuální medicíny.

Martina absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů ve fyzioterapii jako například kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch se zaměřením na dětské pacienty, Manuální terapie dle prof. Lewita, Diagnostika a terapie funkční sterility dle Ludmily Mojžíšové, Klappovo lezení, Kinesiotaping, Fasciální manipulace dle Stecca.

V roce 2014 absolvovala svůj první jógový výcvik v Austrálii a stala se mezinárodně certifikovaným učitelem jógy.  Od té doby v rámci své praxe integruje jógové techniky s pohybovou rehabilitací u většiny svých pacientů.  V roce 2018 ukončila tříleté studium Iyengar jógy a stala se certifikovaným lektorem. Do jejího dalšího jógově-terapeutického vzdělání patří kurz Fasciální jógy a Jógová terapie pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Martina úzce spolupracuje s profesorem Pavlem Kolářem a od roku 2001 pravidelně vyučuje prakticky všechny typy DNS kurzů v České republice i v zahraničí.


Mgr. Martina Ježková

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2020