Petra vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor fyzioterapie a algoterapie absolvovala v roce 1998. V roce 2001 na téže univerzitě absolvovala doktorské studium Kinantropologie se specializací na Biomechaniku a získala titul Ph.D.

Od roku 2002 Mgr. Valouchová pracovala jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace ve FN v Motole, a to na ambulantní i lůžkové části, kde vedle dospělých pacientů pracovala i s kojenci a dětmi. Od roku 2005 pracuje Petra na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství. Od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny prof. Koláře na pozici vedoucího fyzioterapeuta.

Petra absolvovala řadu odborných kurzů jak např.: Vojtova metoda v dětském věku, Bobath koncept, Mobilizace a měkké techniky, Sportovní taping, Kineziotaping, Fasciální manipulace dle Stecca a další. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se Petra věnuje povrchové elektromyografii.

Koncept DNS vyučuje Mgr. Valouchová intenzivně v ČR i v zahraničí od roku 2004. Vyučuje v kurzech klinicky a sportovně zaměřených, specializuje se na aplikaci DNS u běžců. 


Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2020