Jana ukončila magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006. V témže roce nastoupila na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol, kde působí dodnes jako fyzioterapeut na ambulantní a lůžkové části kliniky. Mgr. Veselá pracuje s dospělými i dětskými klienty. 

Absolvovala řadu odborných rehabilitačních kurzů mezi které patří Léčba vertebrogenních poruch a funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Vojtova metoda u dětských pacientů, Kineziotape, Fasciální mobilizace dle Stecco - úroveň 1 a 2.

Od roku 2006 je Jana členkou týmu instruktorů DNS, podílí na výuce klinických a hlavně sportovních kurzů DNS v ČR a zahraničí.
Mgr. Jana Veselá

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2020