Podívejte se na ukázky z videa Sport 1:

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2021

Ukázka na Vimeuhttps://vimeo.com/559926251/7fab5e3ce3shapeimage_5_link_0

16 minutové video demonstrující aplikaci DNS u závodního běžce ke optimalizaci sportovního výkonu a za účelem prevence bolestí z přetížení.

Zatím pouze v anglickém jazyce.


DNS ve sportu

Toto video ve 42 minutách velmi názorně ukazuje možnosti cvičení a posilování optimální trupové stabilizace podle konceptu DNS
v nediferencovaných polohách, tj.  vleže na zádech, ve stoji, dřepu, v medvědovi, na čtyřech a v sedě. Do detailu je vysvětlena řada modifikací, jak využít nejrůznější pomůcky v posilovně i jak rozeznat správný styl cvičení od chybného.

Video je cenným pomocníkem pro všechny sportovce, fitness a další sportovní trenéry stejně jako pro laickou populaci, kterou zajímá správný styl cvičení a posilování. Cviky jsou popsány a vysvětleny tak, aby jim rozuměl i laik bez zdravotnického vzdělání, jako pomůcku pro každodenní práci s klienty ale video ocení i sportovní a zdravotničtí profesionálové.

DNS sport - část 1

Podívejte se na ukázku z videa trénink běžce:

Ukázka na Vimeuhttps://vimeo.com/458521146/4e6132567fshapeimage_10_link_0
Ukázka na Vimeuhttps://vimeo.com/559900210/f3e0d1876eshapeimage_11_link_0
Ukázka na Vimeuhttps://vimeo.com/559901935/28488d00c0shapeimage_12_link_0