DNS vyšetření a terapie těhotné klientky - kazuistika

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2021

Ukázka na Vimeuhttps://vimeo.com/499192010/e0a7cb09d9shapeimage_4_link_0

Podívejte se na ukázku zdarma a zaregistrujte se do DNS knihovny pro prohlížení kompletních DNS edukačních videomateriálů. Již registrovaní uživatelé najdou nové video ve své DNS App, noví uživatelé se mohou registrovat zde

Dabováno z anglické verze

  1. 57 minutové video demonstruje práci zkušené DNS instruktorky Martiny Ježkové
    s klientkou v 36.týdnu těhotenství

  2. Praktické návody na funkční vyšetření a možnosti ovlivnění postury ženy před porodem