English version

Mgr. Júlia Demeková

Júlia vystudovala magisterské studium fyzioterapie v roce 2007 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Od roku 2009 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchového lékařství 2.LF UK a FN Motol, má zkušenosti s klienty na ambulantní i lůžkové části rehabilitace i na Spinální jednotce. Mgr. Demeková pečuje o dospělé pacienty, ale také o  dětské pacienty a sportující mládež. Působí jako odborný výukový asistent na 2. LF UK, podílí se na teoretické a praktické výuce fyzioterapeutů a mediků v českém i anglickém jazyce. 

Ve svém postgraduálním vzdělávání absolvovala řadu odborných kurzů, zejména:  Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (2007), S-E-T koncept  (2009), Senzomotorická stimulace (2010), Medical Taping Concept (2010), Klappovo lezení (2011), Vojtova reflexní lokomoce pro dětské pacienty (2014), Fasciální jóga (2018), Fascialní Manipulace podle Stecca I-III (2020). 

Školení DNS v pozici certifikovaného instruktora se Júlia věnuje od roku 2010, a to jak v ČR, tak zahraničí.  Júlia pochází ze Slovenska, žije a pracuje v Praze. Je univerzální DNS instruktorkou která vyučuje klinické, sportovní i pediatricky zaměřené DNS kurzy. © Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -