English version

Mgr. Veronika Nasslerová

Veronika získala v roce 2007 magisterský titul v oboru fyzioterapie na FTVS UK v Praze. V letech 2006 až 2014 pracovala v soukromém Rehabilitačním centru Monáda v Praze. Zde pracovala na lůžkovém i ambulantním oddělení, se zaměřením na léčbu pacientů s různými neurologickými, muskuloskeletálními a ortopedickými diagnózami i na  dětskou populací. Několik let působila jako přednášející na katedře tělesné výchovy a sportu (FTVS UK). 

V roce 2011 absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce, v roce 2013 kurz odborné kineziologie zaměřený na funkční hodnocení a léčbu pacientů s poraněním míchy. Studovala také aplikaci akupresury u neurologických, ortopedických a muskuloskeletálních poruch. 

Veronika absolvovala kurz Klappova lezení, které specificky využívá pro léčbu dětí a mladých pacientů se skoliózou. V posledních letech se věnuje studiu fasciálních manipulací dle Stecco. 

Od února 2015 pracuje Centru pohybové medicíny profesora Koláře v Praze.  Od roku 2015 vyučuje kurzy DNS na mezinárodní úrovni. Vyučuje širokou škálu DNS kurzů, od kurzů klinických přes kurzy sportovní a specificky zaměřené kurzy, např. DNS aplikace u neurologických pacientů a DNS ve funkční diagnostice a terapii skolióz. Podílí se na vývoji edukačních videomateriálů


© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -