English version

Dr. Šafářová absolvovala studium fyzioterapie se specializací „Funkční poruchy hybného systému“ na FTVS UK v roce 1998.  V roce 2009 ukončila na FTVS UK doktorské studium a získala titul Ph.D.

Od roku 2000 pracuje ve FN Motol na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, postupně vykonávala práci fyzioterapeuta, úsekového vedoucího a posléze vedoucího fyzioterapeuta. Po celou dobu svého působení na Klinice rehabilitace intenzivně vyučuje i pracuje s dětskými i dospělými pacienty.

Od roku 2008 začala působit na pozici akademického pracovníka 2. LF UK, pravidelně vyučuje studenty fyzioterapie i mediky.

V roce 2001 absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce zaměřený na dětské pacienty, od roku 2007 byla zařazena do výukového programu v mezinárodní Vojtovské společnosti (Internationale Vojta-Gesellschaft) a je výukovou asistentkou v kurzech Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku. Dr.Šafářové je také školitelkou Myoskeletální medicíny.  

Koncept DNS vyučuje v České republice i v zahraničí od roku 2004. Specializuje se na výuku DNS pediatrických kurzů a na DNS aplikaci u skolióz. Je autorkou originálních edukačních DNS videí zaměřených na lidskou ontogenezi a intenzivně se podílí na vývoji a aktualizaci DNS pediatrických prezentací.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -