English version

Mgr. Magdaléna Lepšíková

Magdaléna absolvovala magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v roce 2001, kde studovala obor Funkční poruchy hybného systému. Po studiu nastoupila jako fyzioterapeutka na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, kde se v roce 2005 stala odbornou asistentkou.  Od té doby se podílí na výuce studentů fyzioterapie a všeobecného lékařství. V roce 2007 získala ocenění studentů 2. LF UK „Učitel roku“. Na Klinice rehabilitace pracuje dodnes jak s dětskými, tak dospělými pacienty. Specializuje se na funkční pohybové poruchy a dále na pacienty se skoliózou.  

Pod vedením profesora Lewita se stala instruktorkou myoskeletální medicíny. Dále absolvovala kurz Vojtovy metody, Bobathova konceptu, Neurodynamiky a Fasciální manipulace dle Stecca a další. 

Jako instruktor konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) působí od roku 2004. DNS pravidelně vyučuje v České republice i v zahraničí. V rámci DNS se specializuje na výuku klinických kurzů se zaměřením na skoliózy a kurzy pediatrické.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -