English version

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D

Petra vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor fyzioterapie a algoterapie absolvovala v roce 1998. V roce 2001 na téže univerzitě absolvovala doktorské studium Kinantropologie se specializací na Biomechaniku a získala titul Ph.D.

Od roku 2002 pracovala jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace ve FN v Motole, a to na ambulantní i lůžkové části, kde vedle dospělých pacientů pracovala i s kojenci a dětmi. 

Od roku 2005 pracuje Petra na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie. Od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny prof. Koláře na pozici vedoucího fyzioterapeuta.

Petra absolvovala řadu dalších odborných kurzů jako např.: Vojtova metoda v dětském věku, Bobath koncept, Fasciální manipulace dle Stecco, Barral Institute Viscerální manipulace. Petra je certifikovaný terapeut v Dry needling DGSA a sonografie pohybového aparátu ČSUM.

Koncept DNS vyučuje intenzivně v ČR i v zahraničí od roku 2004. Vyučuje v kurzech klinicky a sportovně zaměřených, specializuje se na aplikaci DNS u pediatrických pacientů, pacientů se skoliózou, dysfunkce nohy, pacientů s GERD.

 

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -