DNS pro pacienty

Laický návod pro pacienty jak samostatně cvičit podle konceptu DNS. Příklady autoterapie

Tato videa je možné koupit i samostatně v sekci "Pro pacienty"

Obsahuje tato videa

1. Obecný strukturovaný návod - video v délce 66 minut laickým způsobem vysvětluje základní principy správné trupové stabilizace. Krok po kroku DNS instruktorka názorně a srozumitelně ukazuje a vysvětluje, jak správně dosáhnout optimálního nastavení trupu jako výchozí polohy pro cvičení, jak správně dýchat, jak rozpoznat nejčastější chyby při cvičení a následně předvádí cvičení v základních vývojových polohách. Představuje řadu modifikací cviků vleže na zádech, vleže na břiše, v poloze na čtyřech včetně polohy medvěda, v dřepu, ve variantách sedu, tripodu i vysokého kleku.

2-10. Cvičební sestavy pro pacienty - devět sestav, každá v délce 5-20 minut, dává konkrétní návod, jak cviky poskládat za sebou do plynulých sérií. Postupně se zvyšuje náročnost cvičení. DNS instruktorka Vás cvičením provádí pomocí komentovaného videa. Upozorňuje na nejčastější chyby a vysvětluje, jak je korigovat a jak kvalitu cvičení neustále kontrolovat. 


  Systém umožňuje terapeutovi označit ty cvičební pozice, které chce konkrétnímu pacientovi doporučit a odkaz na výběr pozic zaslat pacientovi mailem. 

  Videa jsou určena všem terapeutům a trenérům, kteří využívají DNS při práci s klienty s bolestmi či dysfunkcí pohybového aparátu a chtějí jim doporučit domácí cvičení, stejně jako pacientům s bolestmi zad, kteří chtějí cvičit sami doma. Videa též využije kdokoliv, kdo chce cvičením předcházet bolestem v zádech.

Podívejte se na ukázku zdarma a přihlašte se do DNS knihovny pro prohlížení kompletních DNS edukačních materiálů. Již registrovaní uživatelé najdou video také ve své DNS App, noví uživatelé se mohou registrovat zde.

Průvodce pro pacienty

Pošlete toto PDF svým klientům jako návod, jak se zaregistrovat do DNS online videoknihovny - sekce pro pacienty

Vytištěné můžete rozdávat v ordinaci

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: