DNS pro pacienty

Laický návod pro pacienty jak samostatně cvičit podle konceptu DNS. Příklady autoterapie

Toto video je možné koupit i samostatně v sekci "Pro pacienty"

Video v délce 66 minut laickým způsobem vysvětluje základní principy správné trupové stabilizace. Krok po kroku DNS instruktorka názorně a srozumitelně ukazuje a vysvětluje, jak správně dosáhnout optimálního nastavení trupu jako výchozí polohy pro cvičení, jak správně dýchat, jak rozpoznat nejčastější chyby při cvičení a následně předvádí cvičení v základních vývojových polohách. Představuje řadu modifikací cviků vleže na zádech, vleže na břiše, v poloze na čtyřech včetně polohy medvěda, v dřepu, ve variantách sedu, tripodu i vysokého kleku.

Video je určeno všem terapeutům a trenérům, kteří využívají DNS při práci s klienty s bolestmi či dysfunkcí pohybového aparátu
a chtějí jim doporučit domácí cvičení, stejně jako pacientům s bolestmi zad, kteří chtějí cvičit sami doma. Video též využije kdokoliv, kdo chce cvičením předcházet bolestem v zádech.

Podívejte se na ukázku zdarma a přihlašte se do DNS knihovny pro prohlížení kompletních DNS edukačních materiálů. Již registrovaní uživatelé najdou video také ve své DNS App, noví uživatelé se mohou registrovat zde.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: